Xidmət şərtləriice

1. Opticcolors məhsulların səhv tətbiq edilməsi nəticəsində dəyən ziyana görə cavabdeh deyil. İstehlakçı bununla linzalar qoymaq / oxumaq və oxumaq barədə istifadəçi təlimatını qəbul edir.

2. Opticcolors malların sağlamlıq və ya istifadəyə yararlılıq tələblərinə və təklifdə göstərilən spesifikasiyaya cavab verməsinə zəmanət verir.

3. Malların təhvil verilməsi, başqa cür razılaşdırılmadıqda, təcili sifarişlə ödənilir Opticcolors və istehlakçı.

4. Opticcolors mümkün olduqda mallara verilən sifarişlərin icrasını diqqətlə idarə edəcəkdir.

4.2. Çatdırılma yeri istehlakçının son əvvəl məlum olmuş yaşayış ünvanıdır Opticcolorsbaşqa razılaşdırılmadıqda.

4.3 Opticcolors qəbul edilmiş sifarişləri ən azı 10 iş günü ərzində rahat sürətlə icra edəcəkdir. Çatdırılma müvəqqəti deyilsə və ya digər səbəblərə görə gecikirsə və ya sifariş yerinə yetirə bilmirsə və ya qismən yerinə yetirilmirsə, istehlakçı sifariş yerləşdirildikdən sonra 3 iş günündən gec olmayaraq bir mesaj alır. Bu vəziyyətdə istehlakçı sifarişini xərc olmadan ləğv etmək hüququna malikdir.

4.4. Çatdırılmanın zərər və / və ya itkisi riski Opticcolors poçt ilə Opticcolors üçün məsuliyyət daşımır.

5. Opticcolors bu sayt vasitəsilə sifariş edilən linzaların köhnəlməsi nəticəsində maddi ziyan və / və ya maddi ziyana görə məsuliyyət daşımır.

5.1 Alış zamanı Opticcolors məhsullar, istehlakçı maddi ziyan və maddi ziyan riskini qəbul edir və zərərin maliyyə nəticələri üçün məsuliyyət daşıyır.

5.2 Bu kontakt linzaları istifadə etmək üçün kontakt linzası mütəxəssisindən icazə almalısınız.

6. İstehlakçı tərəfindən ödəniləcək borc məbləğləri çatdırılmadan 100% ödənilməlidir.